OBIECTIVE

1. Identificarea direcțiilor de cercetare, atât în domeniul Știința sportului și educației fizice, cât și în domenii cu caracter interdisciplinar și elaborarea unor proiecte și contracte de cercetare;

2. Atragerea cadrelor didactice ale Facultății de Educație Fizică și Sport în elaborarea și derularea proiectelor și contractelor de cercetare;

3. Derularea cercetărilor aferente lucrărilor de doctorat ale Facultății de Educație Fizică și Sport;

4. Elaborarea și derularea unor programe deasistenta științifică pentru sportivii de performanță;

5. Atragerea studenților în cercul de cercetare științifică, SPORT PENTRU Mileniul III” și participarea acestora la cercetările derulate în C.C.P.U.;

6. Diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul unor manifestări științifice proprii, granturi de cercetare, contracte de cercetare, lucrări de doctorat, lucrări de masterat, în cadrul revistei „Journal of Physical Education and Sport” – revista de categoria BDI, precum și în alte manifestări științifice interne și internaționale:

7. Editarea unor cărți și suporturi curriculare.