STATUT

            Capitolul I. Denumire, forma juridica,sediul,institutia fondatoare

 

Art.1                Denumirea institutiei este: CENTRUL DE CERCETARE PENTRU PERFORMANTA UMANA, prescurtat C.C.P.U.

 

Art.2.              Forma juridica: Institutie publica fara personalitate juridica în structura F.E.F.S. Pitesti.

 

Art.3.              Sediul C.C.P.U. este la adresa: Facultatea de Educatie Fizica si Sport, str. Gheorghe Doja  nr. 41, Pitesti, Judetul Arges.

 

Art.4.              Institutiile fondatoare: I.N.C.S. Bucuresti si Facultatea de Educatie Fizica si Sport Pitesti.

 

            Capitolul II. Scopul, si obiectivele activitatii

 

Art.5.              Elaborarea si realizarea unor teme de cercetare cu caracter original care sa rezolve probleme de actualitate din domeniul activitatilor motrice.

 

Art.6.              Contributie la crearea conditiilor de continut si logistice pentru realizarea integrari cadrelor didactice în activitatea de cercetare stiintifica.

 

Art.7.              Integrarea studentilor talentati si cu pasiune în actvitatea de cercetare stiintifica a Facultatii de Educatie Fizica si Sport si a Centrului de Cercetare  pentru Performanta Umana

 

Art.8.              Elaborarea strategiei privind cercetarea stiintifica în F. E. F. S . Pitesti, pe termen lung, mediu şi scurt, in care se integrează strategie cercetarii stiintifice a CCPU pe aceleasi termene.

 

Art.9.              Dezvoltarea cercetarii interdisciplinare prin colaborarea cu alte cadre didactice din facultatile Universitatii Pitesti.

 

Art. 10.            Contribuie la elaborarea unor programe si planuri de cercetare stiintifica pentru fiecare catedra si disciplina din curricula F.E.F.S.

 

Art.11.            Dezvolta permanent baza materiala pentru realizarea unor cercetari performante.

 

Art.12.             Acorda asistenta cadrelor didactice si studentilor pentru rezolvarea unor probleme de natura stiintifica.

 

Art.13.             Organizeaza dezbateri si ateliere stiintifice pe teme de interes ale domeniului.

 

Art.14.             Colaboreaza cu  I.N.C.S. Bucuresti si cu celelalte centre de cercetare din facultatile de educatie fizica si sport, cu care încheie protocoale de colaborare pe diferite teme de cercetare de interes comun.

 

Art.15.             Organizeaza sau sprijina manifestari stiintifice, sesiuni de comunicari stiintifice, sesiuni de referate etc. în cadrul si cu Facultatea de Educatie Fizica si Sport Pitesti.

 

Art.16              Contribuie la elaborarea strategiei si programelor privind organizarea, conducerea si dezvoltarea pe baze stiintifice a activitatilor sportive din România.

 

Art.17.             Elaboreaza si difuzeaza sinteze stiintifice ale unor manifestari sau lucrari de avangarda din domeniu.

 

Art.18.             Face propuneri si sprijina desemnarea unor experti din cadrul F.E.F.S. Pitesti pentru evaluarea cercetarii stiintifice la diferite nivele.

 

            Capitolul III  Membri C.C.P.U.

 

Art.19              Centrul de Cercetari pentru Performanta Umana cuprinde cadrele didactice ale Facultatii de Educatie Fizica si Sport Pitesti, care adera benevol, precum si studenti, membrii ai unor cercuri stiintifice, care doresc sa-si aprofundeze cunostintele prin cercetarea stiintifica.

 

Art.20.             În cadrul C.C.P.U. sunt cuprinsi membrii activi si membrii asociati. Membrii activi sunt persoanele ce fac parte din colectivele de elaborare a unor cercetari aprobate  de Consiliul Facultatii si se deruleaza sub forma de grant sau contract.  Membrii asociati sunt acele persoane care adera la C.C.P.U. pentru realizarea unor teme de cercetare, altele decât cele cu grant sau contract sau participa în calitate de colaboratori la activitatea centrului.

 

Art.21.             Pot deveni membrii asociati ai C.C.P.U. si alte persoane, cadre didactice ale Universitatii din Pitesti, profesori de educatie fizica si sport, antrenori, care au preocupari în cercetarea stiintifica a domeniului culturii fizice.

 

Art.22.             Membrii C.C.P.U. au dreptul de a fi inclusi în echipele de cercetare create pentru efectuarea temelor centrului sau sa efectueze teme individuale si sa beneficieze de asistenta si sprijin.

 

Art.23.             Devin membrii ai C.C.P.U. acele persoane care recunosc prezentul statut si respecta regulamentul de functionare al C.C.P.U.

 

Art.24.             Membrii care nu-si realizeaza în mod sistematic sarcinile ce le revin în cadrul diferitelor teme de cercetare contractate de centru  cu terti, pierd statutul de membru al C.C.P.U.

 

Art.25.             Pierderea calitatii de membru activ al C.C.P.U. are loc în cazul transferurilor la alte unitati, prin pensionare, sau la cerere în alte cazuri.

 

 

            Capitolul IV Baza materiala a C.C.P.U.

 

Art.26. Baza materiala a C.C.P.U. la data infiintarii cuprinde urmatoarele spatii, instalatii si echipamente:

        

Baza materiala a C.C.P.U.

 

 

Sediu laborator de cercetare95 m˛

 

1. Aparate si dispozitive pentru investigarea evolutiei capacitatii de efort in antrenamentul sportiv si in lectiile de educatie fizica:

 

- spirometru

- tensiometru

- aparat pentru masurarea nivelului de acid lactic

- bicicleta ergometrica

- Bandă de alergare – Kettler

 

2. Simulator de condiţii pentru testare si antrenament asistat de calculator, tip ERGOSIM – D - cu utilizare la obiectivizarea testarilor si antrenamentelor in atletism, natatie, gimnastica, recuperare neuromotorie posttraumatica si postoperatorie.

 

3. Tehnica de inregistrare video si software specializat de analiza  cinematică şi biomecanica a tehnicii specifice ramurilor si probelor sportive:

- Program de analiză cinematică a mişcării - Dartfish - ProSuite;

- Sistem electronic de cronometrare Globus Ergo Timer;

- Sistem achiziţie video şi analiza a mişcării  „3D TMT”

- camera video Sony

- televizor color. 

 

4. Echipament de testare a calitatilor de forta-viteza-control la nivelul trenului inferior:

- platformtă tip MGM;

- platformă de măsurare a forţei tip Kistler, Quatro Jump;

- Platformă de echilibru GPS; (MGM-15 si MGM-40)

- laborator de instrumentatie virtuala tip CONNECTUS-XEE001cu:

- senzor pletismograf

- senzor de temperatura

- sonda de tensiune

- generator de semnal.

5. Tehnică de calcul şi multiplicare

- Imprimantă Samsung ML 2010

- Imprimantă Samsung CLP 300

- Multifuncţional Konica Minolta BizHub 162

- Laptop Dell 500

- Desktop Pentium(4)

- Videoproiector Acer

 

 

            Capitolul V Organizarea si conducerea CC.P.U.

 

Art. 27. C.C.P.U. face parte din structura Facultatii de Educatie Fizica si Sport si se subordoneaza Consiliului Facultatii.

            Art.       C.C.P.U. detine în structura organizatorica a Facultatii de Educatie Fizica si Sport pozitia similara a unei catedre.

            Art.28. Conducerea C.C.P.U este asigurata de urmatoarea structura:

                        - Presedinte onorific, Rectorul Universitatii din Pitesti

                        - Presedinte executiv: prof. univ. dr. Mihăilescu Liliana

                        - Director delegat: conf. univ. dr. Roşu Daniel

                        - Secretar: lect. univ. dr. Mihai Ilie

 

 

Presedintele executiv este numit de Rectorul Universitatii din Pitesti la propunerea Consiliului Facultatii. Directorul si secretarul C.C.P.U. sunt numiti de Consiliul Facultatii la propunerea Presedintelui executiv.

 

            Presedintele executiv al C.C.P.U. participa în calitate de invitat la sedintele Consiliului Facultatii si la sedintele Biroului Executiv  al Consiliului Facultatii.

 

            Capitolul VI  Dispozitii finale

 

            Prezentul statut a fost aprobat de Consiliul Facultatii în data de 11.01.2006, data de la care intra în vigoare.

 

C.C.P.U. face parte din structura Facultatii de Educatie Fizica si Sport si se subordoneaza Consiliului Facultatii.

 

 

Intoarcere la CCPU