CONTRACTE/PROIECTE DE CERCETARE

 

 

Nr.

crt.

TEMA CONTRACTULUI

PARTENERI/

BENEFICIARI

DURATA

VALOAREA

DIRECTOR

FINALITĂȚI ALE CONTRACTULUI

1

Nr. Contract: - 1482/2002

“Studiu privind potențialul somato-motric al poulației școlare din municipiul Pitești/Argeș.

DTSJ Argeș

dec.2002/

aprilie 2004

8.100.000 LEI

Lect. univ.dr. Mihăilescu

Liliana

 Carte: „Evoluția potențialului bio-motric a elevilor din ciclul gimnazial”, Edit. Universității dinPitești, 2005, ISBN:973-690341-9.

2

Nr. Contract: - 1483/2002

“Studiu privind elaborarea unor proiecte manageriale performante pentru activitatea structurilor sportive și ariilor de management specifice”

DTSJ Argeș

mai 2003/

dec.2004

7.000.000 LEI

Lect. univ.dr. Mihăilescu

Liliana

 

3

Nr. Contract:- 24/2005

“Studiu asupra posibilitățilot de optimizare a înotătorilor de performanță în condiții de club”

INCS

București/CSM Pitești

febr. 2005-

iunie 2007

120 000 000 LEI

Conf. Univ.dr.

Mihăilescu

Liliana

“Elaborarea și aplicarea metodologiei de utilizare a simulatorului de condiții 2”Ergosim”.

4

Nr. Contract: - 312/2006

“Studiu asupra posibilităților de optimizare a pregătirii atleților de înaltă performanță în condiții de club”

CSM Giurgiu/

dec. 2006/aug. 2008

14.700 LEI

Lect. univ.dr. Macri Cristina Aurelia

 

5

Nr. Contract: - 243002/2006

Elaborarea modelelor de pregătire (fizică generală, fizică specifică, tehnico-tactică, biologică), a handbaliștilor pe posturi de joc”

FRH

ian.2006/

dec2007

6.000 EURO

Lect. univ.dr.

Mihăilă Ion

“Modele de pregătire fizică a handbaliștilor pe posturi de joc”/adresa nr. 213/12.03.2010 FRH.implementat la nivelul echipelor de performanță din cluburile affiliate la FRH,în perioada 2007- 2009.

6

Nr. Contract:

„Elaborarea modelelor de pregătire (fizică generală, fizică specifică, tehnico-tactică, biologică) a baschetbalistelor pe posturi de joc”

Baschet Club Teleorman Alexandria/FEFS Pitești

mai 2007 – iunie 2008

6.000 EURO

Lect. univ.dr.

Fleancu Leonard

7

Nr. Contract: - 2445/2007

“Studiu privind potențialul bio-motric al elevilor din ciclul liceal din județul Argeș”

Inspectoratul Școlar Județean Argeș

iulie 2006/sept.2007

4.000 EURO

Conf. univ.dr.

Mihăilă Ion

Lucrare de cercetare prezentată la Conferința Științifică Interanțională Physical Education, Sport and Health, 2008.

8

Nr. Contract: -1457/2007

“O șansă pentru fiecare”

ANT, București/DTJ Argeș

13.735 LEI

Conf. univ.dr.

Roșu Daniel

1. O programă specifică pregătirii pe uscat, în vederea însușirii tehnicii de bază a schiului alpin pentru copii și tineri cu cerințe educaționale speciale C.E.S. – dizabilități mentale.

2. Programă de inițiere în schiul alpin pentru copii și tineri cu cerințe educaționale speciale C.E.S. – dizabilități mentale.

9

Nr. Contract: - 1087/2007

“Studii și cercetări privind determinarea parametrilor modelului performanțial la atletism”

FRA

ian 2007/

dec 2008

14.000 LEI

Lect.univ.dr.

Mihăilescu Nicolae

1. “Parametrii modelării determinate la Campionatele Mondiale de la Osaka 2007” Citius Altius Fortius  nr.18 (1/2008).

2. “Parametrii modelării determinate la Campionatele Mondiale de la Osaka 2007” Resvista de specialitate “Atletismul Românesc” – Nr. 48 (12/2007).

3. “Parametrii modelării determinate la Campionatele Mondiale de la Osaka 2007” Resvista de specialitate Atletismul Românesc – 2008 Nr. 49 (13/.2008).

10

 

 

Nr. Contract:  35/2007 – aferent  proiectului cod

 CNCSIS 1172, cu titlul

“Strategii educaționale  privind instrzirea și integrareasocială a minorilor din centrele de reeducare”

C.N.C.S.I.S./

Centrul de Reeducare a Minorilor, Găiești

Iun 2007/

Iul. 2009

112245 LEI

Prof. univ.dr.

Mihăilescu

Liliana

Produse curriculare aplicate în centrele de reeducare a minorilor Găiești și Buziași.

1. “Programa școlară pentru ciclul primar- aria curriculară educație fizcică pt. centrele de reeducare a minorilor”.

2. Programa școlară pentru ciclul gimnazial - aria curriculară educație fizcică pt. centrele de reeducare a minorilor”./adresa nr. 16601- 01.03.2010 Ministerul Justiției- Administrația Națională a Penitenciarelor

3. Program de activități extracurriculare”, /16602- 01.03.2010

2 CĂRȚI

1. “Paradigma educației fizice și sportului în centrele de reeducare a minorilor” 2008Edit. Pim Iași, ISBN: - 978-6065201668.

2. Activități motrice curriculare și extracurriculare 2010 - Edit.Pim Iași

ISBN: 978-606-520722-6.

11

Nr. Contract: -205/2007

“Cercetări privind realizarea modelului de evaluare a capacității de efort specifice înotătorilor juniori”

Clubul Sportiv Energic LL

Pitești

Conf. univ.dr.

Bădescu Victor

1.“Modelul de evaluare și conducere controlată a procesului de pregătire fizică specifică în înot”.

2. Modelul corespondenței zonelor de efort în concordanță cu particularitățile de putere și de capacitate  ale sistemelor energetice”

3. “Programul de calcul Lactat Plus Pas”

Toate au fost implementate în Clubul Sportiv Energic LL”./08.25.03.2010.

12

Nr. Contract:170:- 170/2007

“Studii și cercetări privind realizarea modelului pregătirii fizice a fotbaliștilor de performanță, în funcție de postul de joc”

F.C. Gloria 1922

4.000 EURO

 

Lect. univ.dr.

Bădescu Victor

 

1.“Modelul pregătirii fizice specifice în fotbalul de performanță”

2. “Modelele pregătirii fizice specifice în funcție de postul de joc”/485 – 29.03.2010 FC Gloria

 

 

13

 

Nr. Contract:  996/2008

“Întoarcerea la natură”

ANT, București/DTJ Argeș

6925 LEI

Conf. univ.dr.

Roșuu Daniel

1. “Programa specifică organizării taberelor cu tematică sportivămontană pentru copii și tineret”.

 

14

Nr. Contract: 1348/2008

1. “Determinarea parametrilor pregătirii fizice pe ramuri de sport”

CSM Pitești

martie 2008/dec 2010

 

 

 

 

40.000lei

Conf. univ.dr.

Mihăilescu Nicolae

 

2. “Dirijarea biomedicală a antremanetului sportiv”

Prof. univ.dr.

Georgescu Luminița

 

3. ”Măsurare și evaluare motrică în sportul de performanță a relației forță-viteză prin teste specifice”

Conf.univ.dr Niculescu Ionela

 

15

Contract de finanțare nr. 108/02.08.2010, aferent proiectului cu titlul “Contribuții privind perfecționarea tehnicii probei de triplusalt masculin prin utilizarea unor strategii de monitorizare”

C.N.C.S., U.E.F.I.S.C.D.I. / Federeația Română de Atletism

August 2010 – Iulie 2012

125008,28 lei

Asist. univ. dr. Mihai Ilie

"Monitorizarea tehnicii probei de triplusalt – aspecte cinematice", edit. Universității din Pitești, ISBN 978-606-560-272-4.