UNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE EDUCATIE SI SPORT

CENTRU DE CERCETARE  PENTRU PERFORMANTA UMANA

 

 

 

Manifestari stiintifice organizate Ón 2009

 

-Simpozionul National "Olimpiada tinerilor doctoranzi", editia a III a, 7.03.2009

-Ateliere stiintifice:

   1. " Valentele formative ale educatiei fizice Ón centrele de reeducare a minorilor"- moderator prof. univ. dr. Liliana Mihailescu- martie 2009

   2. " Particularitatile pregatirii musculare pe ramuri de sport"- moderator prof. univ. dr. Mugurel Niculescu- mai 2009

   3. " Noutati privind evolutia formelor si sistemelor de aparare Ón handbalul competitional" - moderator conf. univ. dr. Ion Mihaila - octombrie 2009

   4. " Olimpismul Óntre ideal si realitate"- moderator prof. univ. dr. Nicolae Mihailescu- noiembri 2009

 

 

Decan,                                                                   Director C.C.P.U

  Prof. univ. dr. Niculescu Mugurel                           Prof. univ. dr. Mihailescu Liliana

 

 

HOME